הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Xcell Journal Issue 84 Now Available!

This issue’s cover story examines Xilinx’s new innovative UltraScale™ architecture, which Xilinx will deploy in its 20nm planar and 16nm FinFET All Programmable devices.

Xilinx Xcell Journal