הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Mini-Module Plus Development Kit Supporting the Kintex™ -7 FPGA Family

Xilinx-silica_product_sel_guide_12