הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

PLX Technology – PRODUCT SNAPSHOT

PCI Express® Compliant Switches & Bridges.

PLX_PCIe_Products_Feb2013_1