הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Pericom’s HiFlex Clock Solution – Single Clock

Low Jitter, Multiple User Programmable Frequencies.

Pericom3