הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Micron Unveils New PCIe I/O Accelerator

The New Micron P420m PCIe Accelerator Card Delivers High Performance, Reliability and Low Latency
for Enterprise Servers and Storage Applications.

Micron Unveils New PCIe Accelerator_1