הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Marvell’s Industry-Leading 3G Platform and Wireless Solutions

…Power Samsung GALAXY Tab 3.0 Tablet

Marvell2