הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Greenliant Now Shipping Industrial Temperature MLC NAND-based

SATA and PATA NANDrive™ Solid State Drives

Greenliat2