הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Finisar Demonstrates High-Density CFP2 Single Mode and Multimode 100G Modules

Optical Component Leader Showcases Several Innovative Technologies for Datacom Applications at
OFC/NFOEC 2013.

FNSR_News_2013_3_19_General_1