הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Management Team

[show-team category=’menagement’ layout=’grid’ style=’img-square,img-white-border,text-center,img-above,5-columns’ display=’photo,position,social,email,name’]