הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Power fro FPGAs

Risk Mitigation for Powering Low Voltage Processors & FPGAs
Directly from Intermediate Bus Voltage.

Power fro FPGAs_5