הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Module Power Products

μModule® Power Products Simplify Implementation, Verification and Manufacturing of
Power Circuits by Integrating Power Functions in a Compact Package.