הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

LTM9011fa

14-Bit 125Msps, Octal ADC.

LTM9011fa_1