הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Isolated LTM2881

Isolated RS485  + 1 W Power

Complete 20Mbps uModule Transceiver Includes 2500V…

Isolated LTM2881_1