הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Isolated LTM2882

Isolated RS232 + 1 W Power

Isolated LTM2882_1