הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

High efficiency switching + LDO

High Efficiency Switching Power Conversion Combined with Low Noise Linear
Regulation in μModule Package.

high  efficiency  switching + LDO