הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Compact 4 output 4 amps module dc to dc LTM4644

Compact Four Output Step-Down Regulator Solution
Speeds Digital Endoscopy Adoption.

Compact 4  output  4 amps  module  dc to dc LTM4644  _2__2