הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Recently the Standardization Group for embedded Technologies (SGeT).

Recently the Standardization Group for embedded Technologies (SGeT) announced revision 2.0 of the SMARC embedded module standard.