הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

New RF Switches by CEL

CEL is offering a new family of RF Switches of many Switch types
supporting frequencies up to 6GHz.

cel_rf_switches_pb_1