הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

Mid Board Optical Transceiver

Featuring Coolbit Optical Engines 12 x 25.78125 Gbps

High Speed + Low Power = Your Next Communications System

TE_RF_and_wireless_design_1