הטכנולוגיה הגבוהה שלנו היא בשירות ויחסי אנוש
Call Us: 972-9-7780280 - Email: avnet.Israel@avnet.com

קוד ההתנהלות

CodeOfConductברוכים הבאים לקוד ההתנהלות של אבנט.
מטרתו היא להנחות אותנו בשמירה על הסטנדרטים האתיים הגבוהים שלנו.
הוא מספק פרטים אודות סטנדרט היושרה שלנו ומסביר חלק מתחומי האחריות המשפטיים והאתיים שלנו.
קוד ההתנהלות שלנו מתייחס לכל העובדים, נושאי התפקידים וחברי הדירקטוריון שלנו, וכן חברות הבת שלנו ברחבי העולם.

אנו גם מצפים מכל הספקים, הסוכנים והשותפים העסקיים שלנו להתבסס על סטנדרטים אתיים דומים במהלך עבודתם עם אבנט…
לקריאת המסמך המלא  >>